Rakennumaisemaa

Etusivu      
Yhteystiedot       Palvelut       Yritys

Citypoli on vuonna 1998 perustettu osakeyhtiö, minkä päätoimi-                Yhteystiedot                                              
alana on tuottaa  asiakaslähtöisesti   kiinteistöjen hallintopalve-                  Isännöitsijätoimisto
luja Espoo - Kauniaisten alueella.                                                                    CITYPOLI OY
                                                                                                                              Kaivomestarinkatu 3 B
Toimistomme sijaitsee  Espoon keskustassa, hyvien liiken-                         02770 Espoo
neyhteyksien päässä.                                                                                         p. ( 09 ) 45595531
                                                                                                                             
f. ( 09 45595532               
                                                                                                                              
email: citypoli@citypoli.fi 
Henkilökuntamme kokemus ja koulutus isännöinnistä, talous-                    

hallinnosta ja kiinteistöjen teknisestä kunnossapidosta antaa                       
hyvät lähtökohdat taloudelliseen,  joustavaan  ja asiakkaan
tarpeita vastaavaan palveluun.                                                                                                                        
                     


Pitkään kiinteistöalalla toimineena, omaamme hyvän yhteistyöver-
koston eri toimialojen yrityksissä.